Anekdot.net ()

(..........)


(1)
(2)
()
( 2 ) ANEKDOT.NET

[36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]

<<<
( 23 )
>>>

EET BAH HA MAHE
BEC PAMAAHH O HE

COHE ABHO  A OP AO,
MAK AXOTOH PT POBA.
C XPCTOM EEO B HO AO,
BMECTE C HOO ETCTBO O.

XOOHO HA E MAEHKO MAKAKE,
PEHK POAE PMAET K KAKE.

HO K COCEM APAC EOP.
BOP  OPK PK EP.
KK HE BHECET OH A AOP,-
METKO HATAA METAET TOOP.

MAEHK MAK XO  KOCK ...
ABAT B CE CECTPEHKH AK.

MAEHK MAK AE B MAAH,
TT  TPAMBA BXOT PH.
MAK HAHC PK OHT ...
B CCOK BOE OH O HOMEPOM T.

BOBOKA C AOKO MAM ACTA.
AOKA, EH, PHO CTA.
AA CHOK KPT : "BPA !
AC - OTOPA,  O HA A".

MAEHK BOBOKA B KK PA.
KKE TXOHEKO OK CH.
PAOCTHO CMOTPT HA MAKA MAT :
TC KKO CHOEK KAT.


Anekdot.net ()

. .
(1)
(2)

(........)


( - 1)
( - 2)
.
. ( - 2)

... ...
1
2


()


: - -
:
:

:

::


:

: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

:

: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.